EDIT MAIN
Plus_blue

Bell Schedules 


Southside Kindergarten & 1st Grade
Start TimeEnd TimeLength
Monday - Friday8:05 AM3:50 PM465 min

Southside 2nd & 3rd Grade
Start TimeEnd TimeLength
Monday - Friday8:05 AM3:55 PM470 min

Northside School 4th Grade
Start TimeEnd TimeLength
Homeroom8:00 AM8:30 AM30 min
Period 18:30 AM10:00 AM90 min
Period 210:00 AM11:30 AM90 min
Recess11:35 AM12:00 PM25 min
Lunch12:00 PM12:30 PM
30 min
Period 312:30 PM1:05 PM
35 min
Period 41:05 PM2:05 PM
60 min
Period 52:07 PM3:07 PM
60 min
Period 63:09 PM4:09 PM60 min
Northside School 5th Grade
Start TimeEnd TimeLength
Homeroom8:00 AM8:30 AM30 min
Period 18:32 AM9:32 AM60 min
Period 29:34 AM10:34 AM60 min
Period 310:36 AM11:36 AM60 min
Lunch11:36 AM12:05 PM29 min
Recess12:05 PM12:30 PM25 min
SSR12:35 PM1:05 PM30 min
Period 41:05 PM2:05 PM60 min
Period 52:07 PM3:07 PM60 min
Period 63:09 PM4:09 PM60 min

Northside School 6th Grade
Start TimeEnd TimeLength
Homeroom8:00 AM8:30 AM30 min
Period 18:32 AM9:32 AM60 min
Period 29:34 AM10:34 AM60 min
Period 310:36 AM11:36 AM60 min
Lunch11:36 AM12:05 PM29 min
Recess12:05 PM12:30 PM25 min
SSR12:35 PM1:05 PM30 min
Period 41:05 PM2:05 PM60 min
Period 52:07 PM3:07 PM60 min
Period 63:09 PM4:09 PM60 min

Jr. High Bell Schedule
Start TimeEnd TimeLength
P18:00 AM9:00 AM60 min
P29:03 AM10:03 AM60 min
P310:06 AM11:06 AM60 min
Lunch11:06 AM11:36 AM30 min
Homeroom - 3rd period classrooms11:39 AM11:57 AM18 min
P412:00 PM1:00 PM60 min
P51:03 PM2:03 PM60 min
P62:06 PM3:06 PM60 min
P73:09 PM4:09 PM60 min
High School Bell Schedule
Start TimeEnd TimeLength
P18:00 AM9:03 AM63 min
P29:06 AM10:09 AM63 min
P310:12 AM11:15 AM63 min
P411:18 AM12:21 PM63 min
Lunch12:21 PM12:51 PM30 min
P512:54 PM1:57 PM63 min
P62:00 PM3:03 PM63 min
P73:06 PM4:09 PM63 min